ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΣΦ

Πρόεδρος: Κορδολέμης Μιχαήλ Α’ Αντιπρόεδρος: Ασημωτός Ευάγγελος Β’ Αντιπρόεδρος: Σπυρίδωνος Αναστάσιος Γενικός Γραμματέας: Φαφούτης Χρήστος Ταμίας: Νικολάου Δημήτριος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Φαφούτης Γεώργιος Έφορος: Ζουμπόπουλος Παναγιώτης Μέλη: Καρακώστας Δημήτριος, Κυριτσοπούλου Καλλιόπη, Σακελλάρης Κωνσταντίνος, Σιάππας Θωμάς,