ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΣΦ

Πρόεδρος: Κορδολέμης Μιχαήλ
Α’ Αντιπρόεδρος: Ασημωτός Ευάγγελος
Β’ Αντιπρόεδρος: Σπυρίδωνος Αναστάσιος
Γενικός Γραμματέας: Φαφούτης Χρήστος
Ταμίας: Νικολάου Δημήτριος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Φαφούτης Γεώργιος
Έφορος: Ζουμπόπουλος Παναγιώτης

Μέλη: Καρακώστας Δημήτριος, Κυριτσοπούλου Καλλιόπη, Σακελλάρης Κωνσταντίνος, Σιάππας Θωμάς,