ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΣΦ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΕΔΡΕΣ  ΤΟΥΣ

—————-

ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ένωσης  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Φθιώτιδας  με  απόφασή  του  στην  συνεδρίαση  που  πραγματοποιήθηκε  στις  24-04-2023  αφού  έλαβε  υπόψη  το  ισχύον  καταστατικό  της  Ε.Π.Σ.Φ.  και  τις  σχετικές  διατάξεις  της  ισχύουσας  Αθλητικής  Νομοθεσίας

Προσκαλεί

Τα  τακτικά  μέλη  της  Ένωσης  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Φθιώτιδας:

Στην  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  που  θα  γίνει  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΕΠΣ Φθιώτιδας  την  ΔΕΥΤΕΡΑ  26-06-2023  και  ώρα  18.00  με  τα  εξής  θέματα  ημερήσιας  διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Επικύρωση  των  πληρεξουσίων  εγγράφων  των  αντιπροσώπων  των  σωματείων  –  μελών  μας άρθρο 11 παρ. 3 & 13 παρ. 2α του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤEΡΟ : Εκλογή  δύο  (2)  γραμματέων – πρακτικογράφων  μεταξύ  των  αντιπροσώπων

των  σωματείων  –  μελών  της  Ε.Π.Σ.Φ. , με  φανερή  ψηφοφορία  άρθρο  13 παρ. 2β του  Καταστατικού.

Στην  Τακτική  Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. , άρθρο 13 παρ. 2β

του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανάγνωση και έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2022.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάγνωση και έγκριση Ισολογισμού 2022.

ΘΕΜΑ  ΠΕΜΠΤΟ:  Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης ελέγχου εξελεγκτικής επιτροπής για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟ: Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2023.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Τροποποίηση  Καταστατικού για εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 2725/ 1999, όπως αυτός ισχύει, και με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα

και ώρα 19.00  στον ίδιο τόπο και με τα ίδια προς συζήτηση θέματα.

Θα ακολουθήσει νεότερο έγγραφο με αναλυτικές οδηγίες για την εκπροσώπηση των σωματείων που έχουν κατά νόμο δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

Για  το  Διοικητικό Συμβούλιο  της  Ε.Π.Σ.  Φθιώτιδας

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ                                           ΗΛΙΑΣ  ΖΑΧΑΡΗΣ